Seneste nyt

Vejle Latinskole omkring 1900

Lidt mere om Vejle Latinskole/Gymnasium, som er noget af det, jeg arbejder med for øjeblikket.

Skolen havde nogle markante lærere omkring århundredskiftet. Her ses nogle af dem samlet til fotografering: 1. række fra venstre: skolebestyrer Hans Achton Krarup, cand.mag. Fr. Orluf, cand. mag. Søren Hansen og lærerinde frk. Johanne Christine Jeppesen. Stående fra venstre: cand.phil. Christian Ishøy, cand.theol. Jakob P. Alsted, cand.phil. og lærer Rasmus Olesen, cand.phil. B.M. Jensen og cand.theol. Clausen-Bagge

H.A. Krarup var skolebestyrer og en ganske excentrisk personlighed. Den senere rektor Alsted husker ham således: ”Hans ret føre og buttede Skikkelse med et lille tyndt, rødligt Fuldskæg og tyndt, lyst Haar, som han altid bar ret langt, syntes mig ganske uforandret gennem de mange Aar. Han gik gerne med en blød, billig ”Bulehat”; hans Skridt var hurtige og lidt trippende, især naar han var lidt vred, hvilket ikke sjældent kom paa. Han var nærsynet og brugte Briller; naar han sad paa Katederet og skulde læse, tog han dem oftest af og sad saa med Hovedet tæt ned mod Bogen, ofte glattende sin sparsomme issebevoksning med den ene Haand; skulde han ret se, hvad der foregik i Klassens anden Ende, maatte han først have Brillerne paa, noget, som Eleverne selvfølgelig udnyttede, ligesom de senere benyttede sig af hans ret tidligt begyndte Tunghørhed. (…) I sin Levevis var han maadeholden, ikke mindst hvad stærke Drikke angik; Tobak røg han meget, og naar han var kommen hjem fra sin Middag, tilbragte han, iført en lang Slaabrok, det meste af Eftermiddagen og Aftenen i sin amerikanske Læsestol med en af sine elskede Bøger og sin Pibe; ved Siden af stod der en stor Vase (vist af Jern), der modtog hans Udkradsning og brugtes til Spyttebakke; den rummede meget og blev ikke renset hver Dag.”

Fr. Orlufs hovedfag var græsk og bifag latin og dansk. Orluf blev ansat i 1899, og underviste i græsk indtil 1903, hvor dette fag ophørte. Derefter underviste han i latin og oldtidskundskab i gymnasiet og tysk og dansk i realklassen. Tage Brummer, der var elev på skolen 1926-1932, har malende beskrevet den flotte Orluf:

”Lektor Orluf var en utrolig flot mand: høj, rank og hærdebred, altid elegant klædt i fin sort engelsk kamgarn, bredskygget hat, omhyggeligt pudsede sorte sko og en kæmpestor knaldrød silkesløjfe om den høje og ulastelig rene knækflip. I regnvejr og ved vintertid i stedet for frakke en sort, folderig klædes slængkappe. Det sorte let krøllede hår og den pragtfulde schnurrbart, der var en kejser Wilhelm værdig, passede fint til hans klare, let gullige teint. Man kunne på afstand lugte, at han kun røg fine cigarer fra Hirschsprung, som han anbefalede som de bedste.”

Orluf var hovedmanden bag oprettelsen af Vejle Folkeuniversitetsforening og foreningens bibliotek. Folkeuniversitetsbiblioteket var oprettet 1904 og fik lokale i Vejle Kommunes administrationsbygning på Kirketorvet – i øvrigt lige ved siden af Vejle Folkebogsamling, som en anden latinskolelærer, Jacob Alsted, stod i spidsen for. De to biblioteker blev samlet til Biblioteket for Vejle By og Amt 1907. Fr. Orluf var meget arkæologisk interesseret og foranstaltede udgravning af den gamle borg Rosborg i Vejle Enge i 1912. Han gik af som lærer i 1934.

Søren Hansen ejede en stor og sjælden bogsamling, der blev købt af biblioteket efter hans død, ca. 2000 bind. Alle væsentlige danske historiske værker og kildeskriftsudgivelser fra 1600-tallet og frem til 1900. Og mange af værkerne er stadig i bibliotekets samling.

Christian Frederik August Ishøy var ansat i 1896 som gymnastiklærer, og han fik en ledende placering i byens idrætsliv gennem mange år. Blandt andet som formand for Vejle Boldklub og gymnastikleder i Vejle Gymnastik Forening. Han gik af i 1933.

Bernt Marius Jensen (som regel blot benævnt B.M.)(1867-1939). Han tog studentereksamen ved Vejle Latin- og Realskole i 1887, og allerede året efter blev han – som stort set autodidakt – lærer på skolen, hvor han virkede i hele 49 år. Han var også en af de to hovedmænd bag oprettelsen af de gamle elevers forening, Vejlenser-Samfundet, i 1915.

Jacob Alsted var næsten synonym med Vejle Latinskole/Vejle Højere Almenskole. Her havde han selv gået i skole mellem 1875 og 1884, hvor han var på det første hold af studenter fra skolen. Han tog teologisk embedseksamen i 1890, og året efter blev han ansat ved Vejle Latinskole. Og her blev han så de næste 45 år, kun afbrudt af en periode i midten af 90’erne, hvor han tog tillægseksamen i engelsk og historie. Den 1. august 1923 blev han kongelig udnævnt som rektor for Vejle Højere Almenskole. Alsted havde søgt rektor-stillingen efter opfordring fra hele lærerkollegiet undtagen Fr. Orluf, der selv søgte stillingen. Alsteds forhold til kollegaen Orluf var aldrig godt, og Alsted nævner ham kun ganske sporadisk i sine skoleerindringer.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.12 | 22:07

Imperiet børn foreslås til årets bog⁸

...
20.12 | 22:05

Imperiet børn. Foreslås til årets bog

...
06.02 | 18:22

Yes, det er Boghandleren. Mange tak

...
06.02 | 13:32

Er det "Boghandleren", du mener. Den kan købes billigt hos Vejle Stadsarkiv. stadsarkivet@vejle.dk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE